CBOŚ PYTA, POLACY ODPOWIADAJĄ. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH WIEDZĄ… NIEWIELE

CBOS po raz kolejny przyjrzał się związkom zawodowym. Zapytał też Polaków, co wiedzą o ich działalności.

Przynależność do organizacji związkowych deklaruje 5,9 proc. Polaków – stanowi to niecałe 13 proc. wszystkich pracowników. 74 proc. związkowców zatrudnionych jest w instytucjach, urzędach i zakładach państwowych, samorządowych lub publicznych, a 18 proc. pracuje w firmach prywatnych. Co dwudziesty jest już emerytowanym działaczem. I ten trend widać też w innym miejscu opracowania – o przynależności związkową znaczniej częściej bowiem mówią starsi niż młodsi pracownicy; 60 proc. badanych działaczy ma więcej niż 45. lat. więcej na stronie OZZPRC

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl