SZKOLENIA z PZU

Odbyły się kolejne szkolenia pod patronatem PZU, tym razem tematem szkolenia była pierwsza pomoc....

    Nasza organizacja związkowa już od kilku lat współpracuje z PZU Życie S.A. w ramach działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest to  realizowane poprzez finansowanie szkoleń BHP mających na celu zapobieganie powstawania wypadków  a w razie ich wystąpienia udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. W minionych latach pod patronatem PZU Życie S.A. nasi członkowie Związku korzystali ze szkoleń z zakresu BHP,  BHP w energetyce, profilaktyka zdrowotna w przemyśle energetycznym itp.

   W dniach 12,14,16.11.2018 oraz  19.11.2018 pod patronatem PZU Życie S.A.  odbyły się szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków  Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy. Około 80 uczestników szkolenia zapoznało się podczas kursu z takimi tematami jak :

Aspekty prawne pierwszej pomocy,  Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, Wezwanie pomocy, Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, Omdlenie, ból w klatce piersiowej, padaczka, Zakrztuszenia, Krwotoki, Rany i oparzenia, Urazy kostno-stawowe, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

   W trakcie trwania szkolenia prowadzonego przez firmę DuoMedic z Bydgoszczy uczestnicy mogli ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach (osób dorosłych jak też i dzieci).  Ćwiczenia te odbywały się pojedynczo oraz  w zespołach. Oprócz programu zrealizowanego zgodnie z tematyką szkolenia ratownicy medyczni DuoMedic  prowadzący  szkolenia odpowiadali na liczne pytania zadawane przez członków związku. Uczestnicy biorący udział w tych szkoleniach pozytywnie ocenili wysoki poziom szkoleń prowadzony przez profesjonalną kadrę medyczną.

Po przeszkoleniu uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Otrzymali również stosowne zaświadczenie.

 

 

Zdjęcia ze szkolenia dostępne są w galerii  :

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl