Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla PPE KR U-I, tekst jednolity(17)

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla PPE (dla pracowników:spółek dystrybucyjnych, elektrowni, elektrociepłowni)

tekst jednolity(z protokolem dodatkowym 1-17)

PUZP dla PPE KR U-I

 


protokół dodatkowy nr 18  do PUZP dla PPE 

Prot. Dod. Nr 18

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl